Selbu sokn er med på å gi utdanning til jenter i Etiopia


Blant jenter, spesielt fra minoritetsgrupper, er høyere utdanning fortsatt svært sjelden. Men Shaftu har mot og en visjon!

Les mer

 

Menigheten

Selbu sokn er med på å gi utdanning til jenter i Etiopia


Blant jenter, spesielt fra minoritetsgrupper, er høyere utdanning fortsatt svært sjelden. Men Shaftu har mot og en visjon!

Les mer

50-årskonfirmant i Selbu


Ble du konfirmert i en av Selbus kirker i 1972? I såfall er det 50 år siden i år!  Vi vil gjerne invitere til konfirmantjubileum søndag 28. august!

Les mer

 

Menigheten

50-årskonfirmant i Selbu


Ble du konfirmert i en av Selbus kirker i 1972? I såfall er det 50 år siden i år!  Vi vil gjerne invitere til konfirmantjubileum søndag 28. august!

Les mer

Åpen kirke i sommer


Både i Selbu og i Tydal er hovedkirkene åpne for besøk i sommer. 

Les mer

 

Menigheten

Åpen kirke i sommer


Både i Selbu og i Tydal er hovedkirkene åpne for besøk i sommer. 

Les mer

 

Konfirmasjonspåmelding Selbu og Tydal 2023

Velkommen som konfirmant i Selbu og Tydal 2023

Les mer

 

Dugnad på kirkegårdene

Våren er kommet og det er tid for å ruste opp kirkegårdene etter vinterdvalen.

Les mer

 

Vårfest

Torsdag 21. april arrangerte diakoniutvalget i Selbu vårfest på menighetshuset.

Les mer

 

Årsrapport og årsregnskap for Selbu 2021

Årsrapporten beskriver aktiviteter og hva som har skjedd i løpet av året. 

Les mer

Se flere artikler i arkivet