50-årskonfirmanter Tydal 2023


Det blir markering av 50-års konfirmanter i Tydal kirke den 17. september med påfølgende middag på Kafe posten. Vi håper så mange som mulig av de godt voksne konfirmantene kan komme.

Program
50-års konfirmanter blir presentert i Tydal kirke under gudstjenesten kl. 11.00 søndag 17. september 2023. 

Etter gudstjenesten inviteres 50-års konfirmantene til sosialt samvær på Kafè posten kl. 13.00, hvor det vil bli servert middag (koldtbord), kaffe m/kake.
Egenandel pr. pers. kr. 200,- til Vipps #615216 merket 50-årskonf2023

Vi ber om påmelding innen 14. september til kirkevergen Hilde R. Kirkvold:
Tlf. 489 95 509
Mail: kirken@tydal.kommune.no
eller pr. brev til Tydal sokn, Tydalsvegen 121, 7590 TYDAL
 

Tilbake