Er du Tydals nye kirkeverge?


Tydal Kirkelige Fellesråd

KIRKEVERGE/DAGLIG LEDER

Tydal kirkelige fellesråd /menighetsråd søker etter kirkeverge/daglig leder i 50 % fast stilling.

Tydal sokn tilhører Stjørdal Prosti i Nidaros Bispedømme. Staben består av organist, kirketjener samt kirkegårdsarbeider i deltidsstillinger. Vi deler prest med Selbu sokn.

Arbeidsoppgaver:
Kirkevergen er øverste administrative leder for fellesrådets virksomhet.

Dette innebærer:

 • Å lede virksomheten iht. lover, forskrifter og vedtak innenfor de økonomiske rammene vi disponerer
 •  Økonomiansvar
 • Ansvar for plan- og utviklingsarbeid
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder
 • Personalleder og ansvarlig for arbeidsmiljøet og internkontroll
 • Saksbehandler for menighetsråd/fellesråd
 • Ansvar for å videreutvikle samarbeid og ivareta gode relasjoner til kommunens administrasjon og andre samarbeidspartnere i og utenfor lokalsamfunnet

Det er nødvendig med fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og -oppgaver. Møtevirksomhet på kveldstid må påregnes.

Vi ønsker at du har:

 • Kunnskap innen økonomi, administrasjon og ledelse
 • God forståelse og kunnskap innenfor budsjettering og økonomirapportering og -oppfølging
 • Kjennskap til kirkeadministrasjon eller offentlig forvaltning
 • Gode kunnskaper innen IT
 • God muntlig og skriftlig framstilling

Personlige egenskaper vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Vi kan tilby:

 • Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtaleverk i kirkelig sektor (KA)
 • Pensjonsordning i KLP  

Kontorsted: Ås i Tydal. Kirkevergen må disponere egen bil.

Søkeren må være medlem i Den norske kirke

Tiltredelse SNAREST.

SØKNADSFRIST 15.05.2020

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt leder av Tydal kirkelige fellesråd Eirik Einum, tlf. 95152172

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til: eirik.bernhard.einum@tydal.kommune.no

 

 

Tilbake