Kirken i Tydal og koronavirus


Etter mottatt pressemelding med strengere tiltak vedrørende koronasmitten fra Nidaros Bispedømme blir offentlige gudstjenester ikke holdt i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltakere (nærmeste familie).

Tydal Sokn følger rådene om smitteverntiltak fra Nidaros Bispedømme samt uttalelse fra kommuneoverlege og iverksetter derfor følgende tiltak, på ubestemt tid inntil ny bestemmelse gjøres:

1) Alle offentlige gudstjenester avlyses.
2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på nærmeste familie.
3) Dåpsgudstjeneste den 22. mars avlyses.
4) Øvrige arrangement og samlinger avlyses inntil videre, herunder barneklubb.
6) Konfirmasjonsundervisningen er avlyst inntil videre. Konfirmanter vil bli kontaktet av prest om hvordan opplegget vil bli fremover.
7) Ytterligere tiltak/ forlengelse av disse tiltakene vurderes fortløpende ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Tydal Sokn velger også å avlyse konserten i Stugudal kapell den 2. april med Thomas Brøndbo.

Selv om disse tiltakene og avlysningene settes i verk, ønsker Tydal Sokn å være til stede i den utrygghet som mange kan kjenne på nå. Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det.
Kirkevergen kan nåes på: inga.sofia.persson@tydal.kommune.no og tlf 48995509

Tilbake