Det nye menighetsrådet 2020-2023


Da er kirkevalg 2019 gjennomført, og nytt menighetsråd i Selbu for perioden 2020-2023 er:

Faste medlemmer

Kari Oddrun Hegge

Thomas Engan

Gry Merete Dyrdal

Ingrid Kjøsnes

Marion Jeanette Gamst

Aage Moen

 

Varamedlemmer

Elin Sandvik Storhaug

Egil Jønland

Ole Petter Hårstad

Arne Hegge

Gunn Ellen Sundal

Tilbake