Utdeling av kirkebøker og dåpsdagshilsen i Selbu


Høsten er en aktiv tid sammen med barn og unge i Selbu Menighet, og vi gleder oss spesielt til dager der du som liten kommer på besøk i kirka. 

Vi ber inn til utdeling av 4-årsbok:
Søndag 27.september kl 11 i Selbustrand kirke
Søndag 18. oktober kl 11 i Selbu Kirke

Utdeling av 6årsbok:
Lørdag 31. oktober kl 17.00 i Selbu Kirke

Utelding dåpsdagshilsen for deg som ble døpt for 1, 2 og 3 år siden:
15. november kl 11 i Selbu Kirke

Alle gudstjenestene følger smittevern med renhold av hender. Er du syk skal du ikke møte. Hold avstand med 1 meter.

Kan ditt barn ikke motta gaven pga sykdom, så ordner vi det på annet vis. Ta kontakt med Lisbeth (tlf 91821804)

Velkommen til både store og små. 

Tilbake