LEDIG STILLING SOM MENIGHETSPEDAGOG / TROSOPPLÆRER


Selbu kirkelige fellesråd søker etter menighetspedagog / trosopplærer i 65% Vikariat for snarlig tiltredelse frem til 31.12.23

Foto: kirken.no/Bo Mathisen

Menighetspedagog / trosopplærer har ansvaret for å lede menighetens trosopplæringsarbeid, og i denne stillingen vil du ha store muligheter til å påvirke og utforme trosopplæringsarbeidet i menigheten. Andre arbeidsoppgaver som ligger til stillingen:

 • Forberede og gjennomføre trosopplæringstiltak for barn og unge 0-18 år
 • Bidra til utvikling av planene for trosopplæring i menigheten, samt rapportering etter gjennomførte tiltak.
 • Rekruttere, veilede og følge opp frivillige medarbeidere
 • Ca. 10% av stillingen er lagt til Tydal Sokn
 • Ha god kontakt og godt samarbeid med offentlige etater og frivillige organisasjoner
 • Ungdomsklubb i Selbu

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskolenivå, fortrinnsvis med pedagogikk, kristendom og/ eller kulturfag i fagkretsen. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med barne- og ungdomsarbeid
 • Behersker data som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Er glad i å jobbe med barn og ungdom
 • Gode samarbeidsevner og en positiv innstilling
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å engasjere og inspirere

I tillegg søker vi etter en person til en

10% Prosjektstilling i samme tidsperiode, knyttet til korarbeid

Stillingene kan kombineres. Dersom det søkes på begge stillingene, må dette presiseres i søknaden.

For begge stillingene gjelder at den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.

Politiattest må fremvises ved tilsetting.

Søknadsfrist 20. mars 2023

 

Opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

 

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til:

johanne.hammer@selbu.kommune.no

Tilbake