Diakoniutvalgets vårfest


Velkommen til diakoniutvalgets årlige vårfest på Selbu menighetshus torsdag 27. april kl. 17:00!

Blåveisen er på vei! Foto: Lars Verket

Andakt ved Torgils Aurdal.
Underholdning ved Selbu Munnspillgruppe.
Jovna Dunfjell spiller til allsang.
Mat, kaffe, kaker og utlodning.

Trenger du skyss? Drosje for 60 kr bestilles hos Selbu Frivilligsentral på tlf: 97409162 før onsdag kl. 12.00.

Alle hjertelig velkommen!

 

Tilbake