Diakoniutvalgets vårfest


Diakoniutvalgets årlige vårfest går av stabelen torsdag 18. april kl. 17:00 på Menighetshuset!

Andakt ved Per Kvalvaag.
Underholdning av elever fra kulturskolen.
Jovna Z. Dunfjell spiller til allsang.
Mat, kaffe og kaker
Utlodning.

Trenger du skyss? 
Drosje for 60 kr bestilles
hos Selbu Frivilligsentral
på tlf: 97409162 
før onsdag kl. 12.00
 

Tilbake