Hvordan finne gravplassen i Tydal


I forbindelse med å skaffe oversikt over alle festere på Tydal og Stugudal kirkegård, ble det det i løpet av august 2020 satt ut merkepinner på graver hvor vi pr i dag mangler festere. Dette er fulgt videre opp i 2021 og 2022.

Dersom du finner en merkepinne på graven du steller der det står "Ta kontakt med kirkekontoret", bør du ta kontakt med oss. 

Du kan søke på gravplassene etter gravlagte fra denne adressen: http://www.ecclesia.no/public/user_tydal

Da får du også bilde av gravminne samt kart over hvor dette ligger på gravplassen.

Her er oversiktskartene for gravplassene:

Tydal kirkegård

Stugudal kirkegård.

 

Hilde R. Kirkvold
kirkeverge
Tydalsvegen 121
7590 Tydal
Tlf. 73 81 59 00  (sentralbord)
Tlf. 489 95 509   (mobil)
www.tydalmenighet.no
Kirken@tydal.kommune.no

Tilbake