Konfirmasjonsdatoene for Selbu og Tydal 2019


Velkommen som konfirmant i Selbu menighet 2018-2019
Kort om hva-når-hvor i dette konfirmant året, med forbehold om forandringer.
 
Det vil bli info-møte i Selbu menighetshus TORSDAG 14. Juni kl 18:00 for ungdommer og foresatte. Alle som vurderer kirkelig konfirmasjon, er velkommen.
 
- 4-dagers leir. Første skoleuken : Avreise rett etter skolen torsdag 23,- søndag 26. August.
- Presentasjonsgudstjeneste : Selbu kirke søndag 2.September kl 11:00, Selbustrand 9.September kl 11:00.
- Øving til ungdomsgudstjeneste for alle konfirmantene i Tydal og Selbu: Onsdag 12.September kl. 15:00-17:00 (Skyss ned for Tydalingene) i SELBU MENIGHETSHUS :)
- Ungdomsgudstjeneste for alle : Søndag 16. September i Selbu kirke- Øving til  Ungdomsgudstjeneste kl15:30-17:30
- SELVE Ungdomsgudstjeneste for alle : Søndag 16. September i Selbu kirke kl 18:00. For konfirmantfamilier, ungdommer og alle interesserte :)
- Friluftsdag på Årsøya : Lørdag 22. September kl.10-15 
- Undervisningssamlinger - Onsdager kl 15:00 - 17:00
- Kirkevandring- En onsdag på høsten,
- Gammeldanskurs- Forslag: Danse, to kvelder på våren kommer Selbu gammeldanslag og holder kurs i gammeldans. Artig
- Bibelshow: En kveld i vinter kommer omreisende ungdomsteam og har et flott opplegg i Selbu menighetshus for alle konfirmantene i Neadalen, med undervisning og rockekonsert.
- Lysmesse: Søndag 9. Desember kl 18:00
- Innsamlingsaksjon: Før påske går konfirmantene og samler inn en gave under kirkens fasteaksjon. Konkurranse mellom alle konfirmantgrupper i Nidaros om best resultat.
- Fadderbarnet: Mer info kommer
- Pilgrimsvandring: En lørdag går vi pilgrimsvandring fra Baro til Granby gård, der det blir et opplegg i pilgrimssenteret. Beskjed kommer.
- Prosjektgudstjeneste: Torsdag 9.Mai Selbu kirke
 
Med forbehold om forandringer! Mer info på møtet.
 
Lørdag     11. mai -TYDAL
Lørdag    25. mai – Øverbygda
Søndag   26.mai – Innbygda/ Vikvarvet
Lørdag     1. juni – Selbustrand
Søndag    2. juni – Mebond
 
Tilbake