Velkommen til barneklubben


 

Himla Bra er en klubb for alle fra 3-6 år ca. annenhver torsdager på Menighetshuset klokken 17:00 - 18:30. Vi har felles samling med sang, leik, formingsaktiviteter, bønn, bibelfortellinger og noen ganger bursdagsfeiring. 

Fast Liturgi:

  • Medlemsregistrering

  • Velkomstsang: Det er så bra!

  • Skatteskista/sprell

  • Sang/bursdagsfeiring

  • Bibelfortelling

  • Aktivitet/lek

  • Felles måltid

  • frivellig delig/kollekt (går til drift av barneklubben og fadderbarn)

  • velsignelse.

På Himla Bra blir du også kjent med Jonas og Julie, våre to maskoter.

2018

01.Februar - Barneklubb

11.Februar - Karneval

01.Mars - Familiekveld ute

15.mars - Barneklubb

12.April - Barneklubb

26.April  - Barneklubb

24.Mai - Barneklubb

07.Juni - Sommer avslutning

HÅPER DU VIL VÆRE MED!

HILSEN ALLE OSS I HIMLA BRA, OG SELBU MENIGHET.

 

 

 

HIMLA BRA I SELBU SAMLINGER 2017

24/10, 07/11, 21/11, 05/12, 19/12

STED: Menighetshuset i Selbu

Tid: 17-18:30

Det er ventekaffe for de voksne mens barna er med på aktivitetene. 

Hvis du lurer å noe noe kan du kontakte:

Gry Merete Dyrdal: 97608475  

Maria R. Belling: 45204653  

Ann Kristin Skei: 41767191

 Marion J. Gamst: 93613353

FÅ DET HIMLA BRA MED JESUS I SELBU! 

HÅPER DU VIL VÆRE MED!

HILSEN ALLE OSS I HIMLA BRA, OG SELBU MENIGHET.

 

Tilbake