Vi søker menighetspedagog og menighetsarbeider


Vår menighetspedagog/diakonimedarbeider blir heltidsstudent fra 1. januar 2018, og

Selbu Sokn søker nå hennes etterfølger. Er du vår nye kollega?

Fast 65% stilling som menighetspedagog/ menighetsarbeider fra 01.01.18.

Menighetspedagog/ menighetsarbeider har ansvaret for å lede menighetens trosopplæringsarbeid, og i denne stillingen vil du ha store muligheter til å påvirke og utforme trosopplæringsarbeidet i menigheten. Andre arbeidsoppgaver som ligger til stillingen:

 • Forberede og gjennomføre trosopplæringstiltak for barn og unge 0-18 år
 • Bidra til utvikling av planene for trosopplæring i menigheten, samt rapportering etter gjennomførte tiltak.
 • Rekruttere, veilede og følge opp frivillige medarbeidere
 • Ca. 10% av stillingen er lagt til Tydal Sokn
 • Ha god kontakt og godt samarbeid med offentlige etater og frivillige organisasjoner
 • Ungdomsklubb i Selbu

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskolenivå, fortrinnsvis med pedagogikk, kristendom og/ eller kulturfag i fagkretsen. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med barne- og ungdomsarbeid
 • Fortrolig med bruk av IKT som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Er glad i å jobbe med barn og ungdom
 • Gode samarbeidsevner og en positiv innstilling
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å engasjere og inspirere

Det kreves politiattest for stillingen.

Fast 15% stilling som diakonimedarbeider fra 01.01.18

Det diakonale arbeidet i menigheten har lange tradisjoner, og hovedfokus de senere årene har vært og er arbeid for og med eldre. Arbeidsoppgaver i denne stillingen vil være:

 • Sekretær for menighetens diakoniutvalg
 • Sørge for at diakoniutvalgets diakoniplan oppdateres
 • Bidra praktisk i forbindelse med arrangement, og være tilstede på arrangement ved behov
 • Ha et godt samarbeid med lokale og frivillige instanser
 • Sørge for frivillige til kirkeverter og kirkekaffe ved gudstjenester
 • Ved behov, utføre besøkstjeneste på bygda

Kvalifikasjoner

 • Fortrolig med bruk av IKT som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en positiv innstilling
 • Evne til å engasjere og inspirere
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert

Som vår nye kollega vil du komme til en trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling. Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området.

God pensjonsordning gjennom medlemskap i KLP.

Søker må disponere egen bil. Kjøregodtgjørelse utbetales. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Stillingene kan kombineres. Dersom det søkes på begge stillingene, må dette presiseres i søknaden.

 

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge Ann Kristin Slind eller menighetspedagog/ diakonimedarbeider Hilde Kristin Guldseth på tlf. 73816900. 

Søknad med CV sendes per e-post til kirken@selbu.kommune.no

Tilbake