Har du behov for sorggruppe?


Sorggruppe

Kirken i Stjørdal starter sorggruppe og vi inviterer deg som har mistet noen i nær relasjon, enten ved lang tids sykeleie eller ved plutselig død.

Sorggruppen møtes i Stjørdal menighets lokaler i Kimen kulturhus annen hver uke på til sammen 8 samlinger, oppstart i uke 6.

For informasjon og påmelding, se www.stjordalkirken.no/sorggruppe eller ring diakon Hilde Ryjord 74 83 42 20 ved spørsmål.

                                                                               Stjørdal menighet

Erfaringsmessig så blir Selbu et litt for lite område til å ha sorggrupper i, vi har derfor slått oss sammen med Stjørdal.

 

Sorggrupper

Første uka i februar starter diakon Hilde Ryjord i Stjørdal menighet sorggruppe.

Kirken i Stjørdal starter opp sorggruppe i Stjørdal menighets lokaler i Kimen kulturhus. Dette skjer den første uka i februar.

 

For alle som strever med sorg 

Sorggruppe er for mennesker som har mistet noen i nær relasjon pga dødsfall. Det er du selv som avgjør hvem som er i nær relasjon, det kan være ektefelle, barn, forelder, nær venn/venninne. Vi mennesker kan oppleve ulike typer tap, som f.eks. skilsmisse, sykdom/skade og arbeidsledighet, men denne gruppen er for mennesker som har mistet nære pga død. Det bør gå noe tid fra dødsfallet har skjedd og til man blir med i sorggruppe, helst tre mnd. Dette er fordi at den første tiden kan være litt kaotisk, det kan være godt å få tapet litt bort i tid slik at det er lettere å komme sammen med andre og dele sin historie og få høre andre sin historie.

 

Selvhjelpsgruppe

Deltagerne er helt vanlige mennesker som har mistet noen. Det er en gruppe som er lagt opp etter selvhjelpsprinsippet og det er ikke en terapigruppe. Hver enkelt deltager deler så mye eller lite som en ønsker, og deltagerne er med på å bestemme hva som gruppa skal snakke om.

Gruppa møtes hver 14.dag til tilsammen 8.samlinger, enten på dagtid eller kveldstid. Samlingene vare i 11/2 time. Alle i gruppa har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Sorggruppen drives av Den norske kirke men er for alle uansett tros- og livssyn.

 

Små grupper

I en sorggruppe er det fra 4-8 deltagere og gruppeleder er diakon. Diakon har utdanning og erfaring i å jobbe med mennesker i sorg. Diakon på Stjørdal er Hilde Ryjord.

 

Alle tema aktuelle

Gruppa kan være med på å bestemme tema som skal tas opp, men noen tema er naturlig at vi kommer inn på. Aktuelle tema kan være sykeleie/dødsfallet, begravelsen/bisettelsen og møte med prest/byrå, praktiske gjøremål, høytider, sorgundervisning, skyldfølelse, den tomme plassen, tanker om egen sykdom/død og eksistensielle spørsmål.

Ta kontakt med kirkekontoret på Stjørdal for informasjon eller spørsmål, eller gå inn på hjemmesida vår; www.stjordalkirken.no/sorggruppe

 

Bildetekst: Diakon Hilde Ryjord i Stjørdal menighet starter sorggruppe.

 

 

 

 

Tilbake