Pensjonister


Se våre tilbud til pensjonister.

Formiddagsstund

En gang i måneden er det formiddagsstund på Selbu Eldresentre. Følg annonsering i Selbyggen.
Faste innslag er andakt, allsang, kaffe og gave til menighetens misjonsprosjekt.
Alle som ønsker det er velkommen.
 
Samlingsstund

De som bor på sykehjemmet, får mulighet, til å være med på samlingsstunden. Den arrangeres den andre torsdagen i måneden på aktivitetsrommet på sykehjemmet.
Mye sang som de eldre kjenner, blir det til vanlig, og en andakt holdes. Stunden begynner alltid kl. 11.00 og avsluttes med en kopp kaffe.
 
Tilstelninger for de eldre 

Selbu diakoniutvalg gjennomfører flere ulike tilstelninger (vårfest, høstfest og adventsstund) i løpet av året.
Arrangementene annonseres i Selbyggen og menighetsbladet.
 
Besøkstjeneste
Når du har behov for å snakke med en så kan du ta kontakt med kirkekontoret.
Menigheten har en diakonimedarbeider som ivaretar besøkstjenesten. 
Tilbake