Konfirmasjon


For mange er det et spennende valg å bestemme seg for om man skal konfirmeres..
Konfirmantpåmelding

 

Valg av konfirmasjon handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har. I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. 


Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å:

• Tenke selv, gjøre deg opp egne meninger.

• Stille spørsmål, finne dine egne svar.

• Lære mer om Bibelen.

• Snakke om kristen tro.

• Få nye tanker om livet.

• Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet.

• Bli kjent med kirken. 

 

Hva er konfirmasjon?

Fra livets begynnelse til livets slutt er du omsluttet av Guds kjærlighet. Dåpen er et synlig tegn på at du tilhører Gud og er en del av Kirka. Det er dette som blir bekreftet ved konfirmasjonen. Selve ordet konfirmasjon betyr å bekrefte og å styrke. I konfirmasjonsgudstjenesten kneler du ved alterringen. Konfirmantlederen ber for deg og gjentar løftet fra dåpen om at du tilhører Gud. Du skal kunne gå styrket derifra ut i verden, ut på din livsvandring.

 

Menighetenes konfirmantopplegg

Hos oss starter konfirmantåret med innskriving på høsten når du går i niende klasse. Vi møtes jevnlig hele høst- og vårsemesteret og drar på en helgetur sammen. Vi har i tillegg sosiale tiltak og er ansvarlig for noen gudstjenester. Selve konfirmasjonen er i mai/juni.

Opplegget vårt legger vekt på å skape et godt miljø, å gjøre morsomme ting sammen, å lære og å være med på å lage gudstjenester. Alle er hjertelig velkomne til konfirmasjon i Selbu menighet. Hvis du ikke er døpt, så kan du døpes underveis i konfirmasjonstida. Hvis du har en funksjonshemming eller på annen måte trenger tilrettelegging, ordner vi et opplegg som passer for deg.